Aktualności


Zapraszamy do gabinetu w Warszawie
ul. Melomanów 10

Rejestracja pod numerem telefonu
508 189 117 w godzinach 10-19. 

Publikacje

Artykuły opublikowane w czasopismach:

1) Rymarczyk A.
„Łokieć tenisisty - nowe spojrzenie na szeroko znaną dolegliwość”, Tenis Gem Set Mecz, 2008, 2: 70-71.

2) Zarzycki D., Winiarski A., Makieła G., Radło P., Rymarczyk A., Kaliciński M.
„Wczesne wyniki operacyjnego leczenia skolioz metodą spondylodezy przedniej międzytrzonowej ’kość na kość’ ”, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2005, 7 (2): 137-142.

3) Sebastianowicz P., Rymarczyk A., Tęsiorowski M., Jasiewicz B., Kącki W., Zarzycki D.
„Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej u bliźniąt jednojajowych – opis przypadku”, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2005, 7 (1): 92-98.

4) Tęsiorowski M., Kącki W., Jasiewicz B., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.
„Metody oceny regeneratu kostnego powstającego w czasie osteogenezy dystrakcyjnej”, Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 2005, 70 (2): 127-130.

5) Zarzycki D., Kaliciński M., Bakalarek B., Winiarski A., Radło P., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.
„Zabiegi endoskopowe w chirurgii kręgosłupa”, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2005, 7 (3): 295-301.

6) Kowalski I., Van Dam F., Zarzycki D., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.
„Short-timed electrostimulation in idiopathic scoliosis treatment", Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2004, 6: 82-89.

7) Rymarczyk A., Zarzycki D., Sebastianowicz P.
„Zastosowanie technik artroskopowych w chirurgii stawu kolanowego”, Medycyna Sportowa, 2003, 19: 261-266.

8) Zarzycki D., Rymarczyk A., Bakalarek B., Kaliciński M., Winiarski A.
„Surgical Treatment of Congenital Vertebral Displacement Type A in the Sagittal Plane Only”, Spine, 2002, 27: 72-77.

9) Kowalski I., Szarek J., Zarzycki D., Rymarczyk A.
„The experimental scoliosis in course of unilateral surface electrostimulation of the paravertebral muscles in rabbits. Effects according to stimulation period”, European Spine Journal, 2001, 10: 490-494.

10) Quint U., Barsa P., Jannson K. J., Rymarczyk A.
„Report on European Spine Society Travelling Fellowship 2000”, European Spine Journal, 2001, 10: 183-191.


Artykuły opublikowane w materiałach zjazdowych „World Spine I First Interdisciplinary World Congress on Spinal Surgery and Related Disciplines – Berlin Germany 27.08-01.09.2000”

1) Zarzycki D., Tęsiorowski M., Bakalarek B., Jasiewicz B., Rymarczyk A.
„Spondylolisthesis: the comparison of 3 surgical procedures”, Monduzzi Editore International Proceeding Division, 2000, 909-13

2) Zarzycki D., Bakalarek B., Kaliciński M., Rymarczyk A., Winiarski A.
„Operative treatment of congenital vertebral displacement”, Monduzzi Editore International Proceeding Division, 2000, 903-7

3) Zarzycki D., Bakalarek B., Rymarczyk A., Jurkowski J.
„The surgical treatment of congenital scoliosis due to formation failure”, Monduzzi Editore International Proceeding Division, 2000, 915-20

4) Winiarski A., Zarzycki D., Rymarczyk A., Kącka K., Sienkiel W.
„The assessment of Somatosensory Evoked Potentials during intraoperative monitoring of spinal cord function in congenital and systemic deformations of vertebral column”, Monduzzi Editore International Proceeding Division, 2000, 867-72


Prace prezentowane na konferencjach i sympozjach naukowych, których streszczenia zostały opublikowane

1) Rymarczyk A., Zarzycki M.: „Wyniki leczenia tendinopatii: ‘łokcia tenisisty’ i ‘ostrogi piętowej’ za pomocą terapii radialnymi falami uderzeniowymi” materiały sympozjalne II Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Warszawa 6-8.X.2005, str. 39

2) Tęsiorowski M., Lipik E., Jasiewicz B., Kącki W., Potaczek T., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.: „Klasyfikacja AO w urazach kręgosłupa a zakres zabiegu operacyjnego. Aspekty biomechaniczne”, materiały sympozjalne Konferencja Bioinżynieria Chirurgii Kręgosłupa” Zielona Góra 9-11.VI.2005, str 65

3) Tęsiorowski M., Lipik E., Jasiewicz B., Kącki W., Potaczek T., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.: „Stabilizacja potyliczno-szyjna na kotwicach OCAM/DERO: procedura wszczepiania i ocena kliniczna”, materiały sympozjalne Konferencja Bioinżynieria Chirurgii Kręgosłupa” Zielona Góra 9-11.VI.2005, str 41

4) Tęsiorowski M., Lipik E., Jasiewicz B., Kącki W., Potaczek T., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.: „Ocena stabilizacji międzytrzonowo-natrzonowej systemem D Fun CM w dyskopatii szyjnego odcinka kręgosłupa na podstawie przypadków klinicznych”, materiały sympozjalne Konferencja Bioinżynieria Chirurgii Kręgosłupa” Zielona Góra 9-11.VI.2005, str 42

5) Winiarski A, Zarzycki D, Rymarczyk A, Kaliciński M, Kącka K.: „Rola somatosensorycznych potencjałów wywołanych w monitorowaniu funkcji rdzenia kręgowego w trakcie operacyjnego leczenia skrzywień kręgosłupa”, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2004, vol 6, supl 1:48

6) Zarzycki D, Rymarczyk A, Sebastianowicz P, Kaliciński M, Lipik E.: „Porównanie radiologicznych wyników leczenia operacyjnego skolioz wrodzonych dwoma metodami: usunięcie półkręgu i spondylodeza „In situ”, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2004, vol 6, supl 1:49

7) Zarzycki D, Winiarski A, Radło P, Makieła G, Rymarczyk A.: „Wczesne wyniki operacyjnego leczenia skolioz metodą spondylodezy międzytrzonowej „kość na kość” , Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2004, vol 6, supl 1:50

8) Zarzycki D, Sebastianowicz P, Rymarczyk A, Lipik E, Kaliciński M.: „Wrodzone zwichnięcie kręgosłupa – wyniki leczenia operacyjnego 16 pacjentów”, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2004, vol 6, supl 1:111

9) Tęsiorowski M, Kącki W, Jasiewicz B, Rymarczyk A, Sebastianowicz P.: „Stabilizacja potyliczno-szyjna w chorobach układowych – doświadczenia własne”, materiały sympozjalne XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii 21-23 maj 2004 str: 25-26

10) Kącki W, Tęsiorowski M, Jasiewicz B, Sebastianowicz P, Rymarczyk A, Wojnar L, Gądek A.: „Monitorowanie przebiegu wydłużania kończyn z użyciem współczynnika powstawania regeneratu”, materiały sympozjalne III Krakowskie warsztaty inżynierii medycznej 13-14 maj 2004 str 42

11) Wojnar L, Gądek A, Tęsiorowski M, Kącki W, Jasiewicz B, Rymarczyk A, Sebastianowicz P.: „Nowa metoda oceny regeneratu kostnego z zastosowaniem współczynnika powstawania regeneratu”, materiały sympozjalne III Krakowskie warsztaty inżynierii medycznej 13-14 maj 2004 str 88

12) Kaliciński M., Rymarczyk A., Zarzycki D., Sebastanowicz P., Podsiadło-Kleinrok B., Kleinrok K., Winiarski A.: „Diagnostic and clinical management in congenital scoliosis caused by split cord malformation”, European Spine Journal, 2003, vol 12, supl 1: 45

13) Zarzycki D., Zarzycka M., Kącki W., Jasiewicz B., Radło A., Radło P., Rymarczyk A., Koniarski A.: „Results of posterior fusion in treatment of severe idiopathic scoliosis”, European Spine Journal, 2003, vol 12, supl 1: 66

14) Zarzycka M., Jasiewicz B., Zarzycki D., Kącki W., Rymarczyk A., Radło A., Radło P., Koniarski A.: „Comparison of different methods in operative treatment of severe idiopathic scoliosis", European Spine Journal,2003, vol 12, supl 1: 68

15) Kącki W., Zarzycki D., Zarzycka M., Jasiewicz B., Radło P., Rymarczyk A., Radło A., Koniarski A.: „Results of combined anterior and posterior fusion in tratment of severe idiopathic scoliosis”, European Spine Journal,2003, vol 12, supl 1: 70

16) Zarzycki D., Rymarczyk A., Sebastianowicz P., Bakalarek B.,Tęsiorowski M.:„Myelomeningocele – operative treatment of kyphotic deformation”, European Spine Journal, 2002, vol 11, supl 1:42.

17) Zarzycki D., Bakalarek B., Kaliciński M., Rymarczyk M., Winiarski A.: "Operative treatment of congenital vertebral displacement", European Spine Journal, 2000, vol 9: 363.

18) Zarzycki D., Bakalarek B., Rymarczyk A., Jurkowski J.: "The surgical treatment of congenital scoliosis due to formation failure", European Spine Journal, 2000, vol 9: 363.

19) Winiarski A., Zarzycki D., Rymarczyk A., Kącka K., Sienkiel W.: "The assessment of Somatosensory Evoked Potentials during intraoperative monitoring of spinal cord function in congenital and systemic deformations of vertebral column", European Spine Journal, 2000, vol 9: 361.


Pozostałe prace prezentowane na konferencjach i sympozjach naukowych

1) Rymarczyk A., Zarzycki D.: „Different operative techniques in treatment of congenital spinal deformities”
Praca wygłoszona na II Co-Alliance Międzynarodowym Spotkaniu Dyskusyjnym Chirurgii Kręgosłupa, 16-18.10.2003 St. Margerita Ligure, Włochy.

2) Zarzycki D., Rymarczyk A., Sebastianowicz P., Tęsiorowski.: „Tylna jedno- lub wielosegmentowa wertebrektomia w profilaktyce zmian uciskowych rdzenia kręgowego”
Praca wygłoszona na IX Kongresie Neuroortopedycznego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, 10-12.05.2002 Konstancin.

3) Zarzycki D., Rymarczyk A., Sebastianowicz P., Lipik E., Jurkowski J.:
„The surgical treatment of congenital scoliosis due to formation failure – results after 3 years follow-up"
Praca wygłoszona na 37 Chilijsko-Niemieckim Kongresie Ortopedii i Traumatologii, 21-24.11.2001 Santiago, Chile.

4) Zarzycki D., Rymarczyk A., Bakalarek B., Kaliciński M., Winiarski A.:
„Assessment of surgical treatment of congenital vertebral displacement in sagittal plane only – review of 11 patients”
Praca (plakat) zaprezentowana na 37 Chilijsko-Niemieckim Kongresie Ortopedii i Traumatologii, 21-24.11.2001 Santiago, Chile.

5)Zarzycki D., Rymarczyk A., Lipik E., Sebastianowicz P., Kaliciński M., Bakalarek B., Tęsiorowski M., Jasiewicz B.: „Spondylolisteza: porównanie trzech technik operacyjnych (obserwacja cztery lata)"
Praca wygłoszona na zjeździe Sekcji Chirurgii Kręgosłupa Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, 27-29.09.2001 Poznań.

6)Zarzycki D., Lipik E., Rymarczyk A., Kaliciński M., Sebastianowicz P.: „Wczesna ocena nowej metody operacyjnej w leczeniu spondylolistezy za pomocą bikortykalnych śrub krzyżowych”
Praca wygłoszona na zjeździe Sekcji Chirurgii Kręgosłupa Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, 27-29.09.2001 Poznań.

7)Zarzycki D., Kaliciński M., Sebastianowicz P., Rymarczyk A., Lipik E: „Śród- i pooperacyjne komplikacje w chirurgicznym leczeniu spondylolistezy" Praca wygłoszona na zjeździe Sekcji Chirurgii Kręgosłupa Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, 27-29.09.2001 Poznań.

8)Zarzycki D., Sebastianowicz P., Kaliciński M., Lipik E., Rymarczyk A.: „Nowa koncepcja zapobiegania zewnątrzoponowemu bliznowaceniu po zabiegach operacyjnych tylnej międzytrzonowej spondylodezy”
Praca wygłoszona na zjeździe Sekcji Chirurgii Kręgosłupa Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, 27-29.09.2001 Poznań.

9)Zarzycki D., Rymarczyk A., Jurkowski J., Sebastianowicz P., Lipik E.: „Combined anterior and posterior hemivertebrectomy with compressive instrumentation – assessment of 2,6 years follow-up results”
Prezentacja elektroniczna podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Zaawansowanych Technik Kręgosłupowych, 12-14.07.2001 Bahama.

10) Zarzycki D., Rymarczyk A., Bakalarek B., Kaliciński M., Winiarski A.: „Surgical treatment of congenital vertebral displacement (CVD) type-A” Prezentacja elektroniczna podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Zaawansowanych Technik Kręgosłupowych, 12-14.07.2001 Bahama.

11) Zarzycki D., Bakalarek B., Rymarczyk A.: "Myelomeningocele - leczenie operacyjne deformacji kifotycznych"
Praca (plakat) zajęła trzecie miejsce w konkursie na 33 Kongresie Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii - Kraków ' wrzesień 2000.

12) Winiarski A., Zarzycki D., Rymarczyk A., Kącka K., Sienkiel W.: "Znaczenie Somatosensorycznych Potencjałów Wywołanych podczas śródoperacyjnego monitorowania funkcji rdzenia kręgowego w systemowych i wrodzonych wadach kręgosłupa"
Praca (plakat) prezentowana na 33 Kongresie Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii - Kraków ' wrzesień 2000.

13) Zarzycki D., Bakalarek B., Rymarczyk A.: „Myelomeningocele – operacyjne leczenie deformacji kifotycznej"
Praca wygłoszona na na VIII Kongresie Neuroortopedycznego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii, Konstancin ' maj 2000.


Prace prezentowane na posiedzeniu oddziału krakowskiego PTOiTR 15.VI.2005

1) Zarzycki D., Rymarczyk A., Koniarski A., Potaczek T., Jurkowski J.: „Wczesne wyniki leczenia operacyjnego schorzeń barku z użyciem technik endoskopowych”

2) Zarzycki D., Sebastianowicz P., Rymarczyk A., Kącki W., Koniarski A.: „Wczesne wyniki endoprotezoplastyki połowiczej stawu kolanowego”

3) Zarzycki D., Tęsiorowski M., Lipik E., Rymarczyk A., Sebastianowicz P.: „Stabilizacja potyliczno-szyjna i szyjna z użyciem kotwic”